1 / 13
mt_pub_185.jpg

[Paulette Goddard in dance costume] - ECCI00028644

mt_pub_185.jpg
1 / 13
Publicity stills (original)
b/w and colour
Acetate negative, gelatine
13 acetate negatives : gelatine ; 250x200 mm.
ECCI00028644, MT038