1 / 2
mt_pub_204.jpg

[Paulette Goddard in fur coat] - ECCI00028649

mt_pub_204.jpg
1 / 2
Publicity stills (original)
b/w and colour
Acetate negative, gelatine
2 acetate negatives : gelatine ; 250x200 mm.
ECCI00028649, MT039