1 / 50
cl_0001.jpg

[Virginia Cherrill] / Preston Duncan ; Lansing Brown - ECCI00025609

cl_0001.jpg
1 / 50
Fotoritratto (originale)
b/n
Negativo di acetato, gelatina
A. da timbri a secco sulle immagini nn. 9, 10, 23, 26, 28, 40 e 50.
50 negativi di acetato : gelatina ; 250x200 mm.
ECCI00025609, CL000