syd_0392.jpg
2

[Sydney Chaplin, K. Ikenaga, Kyoko Sakurai, Miyako Fugimura, T. Nakagawa davanti ai Nikkatsu Studio di Kyoto]

[1932/06/15]