x212.jpg
1

[Charles Chaplin con il violino, Gus Arnheim al piano e Abe Lyman]

[1925]
music_x205.jpg
2

[Charles Chaplin prova con l'Abe Lyman Orchestra]

[1925]
x209.jpg
2

[Charles Chaplin, Abe Lyman e Gus Arnheim alla firma del contratto]

[1925]
x208.jpg
1

[Charles Chaplin, Abe Lyman e Gus Arnheim alla firma del contratto]

[1925]
x302.jpg
1

[Charles Chaplin, Abe Lyman, i suoi musicisti e l'orso]

[1925]
music_0001.jpg
2

Charlie conducts Abe Lyman Orchestra at the Studio

[1925]