1 / 1
ch05624001.jpg

[Lettera] 1921 November 22 [New York a] The Star / P. C. Eastment - ECCI00008331

ch05624001.jpg
1 / 1

Pubblicazione di "My Trip Abroad" su periodici statunitensi e canadesi.

Dattiloscritto (trascrizione dattiloscritta)
[New York]
Toronto
1 c. ; 27x21 cm.
ECCI00008331, CH056