1 / 1
ch05621a001.jpg

[Lettera, 1921 a] H. R. Sharp, The McClure Newspaper Syndicate / E. H. Gauvreau - ECCI00008328

ch05621a001.jpg
1 / 1

Pubblicazione di "My Trip Abroad" su periodici statunitensi e canadesi.

Dattiloscritto (trascrizione dattiloscritta)
[New York]
1 c. ; 27x21 cm.
ECCI00008328, CH056