1 / 5
cl_0505.jpg

Flower set : nurse with baby carriage - ECCI00025580

cl_0505.jpg
1 / 5

Out-take.

Foto di scena (originale)
b/n
Negativo di acetato, gelatina
5 negativi di acetato : gelatina ; 200x250 mm.
ECCI00025580, CL022