1 / 2
mutual_493.jpg

[Charles Chaplin e Leopold Godowsky sul set] - ECCI00028001

mutual_493.jpg
1 / 2
Foto documentarie (originale)
b/n
Gelatina a sviluppo
2 fotografie : gelatina a sviluppo ; 180x240 mm.
ECCI00028001, MUTUAL0074
Sul verso ms.: "Leopold Godowsky (pianist)".