1 / 1
ch1398001.jpg

[Certificazione di costituzione di] The Chaplin Studios Inc. : 13th day of March, 1918 / Frank C. Jordan by Frank [?] Cory - ECCI00313900

ch1398001.jpg
1 / 1

Certificato di costituzione dei Chaplin Studios Inc.

Ms. (originale)
1 c. ; 46 cm.
ECCI00313900, CH139